Forside

Velkommen til Struer Billedskoles kursusprogram for efteråret 2019 og foråret 2020Malegruppper

4 formiddage om ugen

og andre aktiviteteer

Åbent værksted

se nederst på siden med malegrupper

Grafisk hjørne

se nederst på siden med malegrupper

 

Nu åbner Struer Billedskole forsigtigt og ansvarligt igen.


Bestyrelsen har de seneste dage arbejdet på at klargøre en åbning af Struer Billedskole, som tager højde for begrænsning af smittespredningen via hygiejne og afstand.

 

Nyindretning af lokalerne

For at sikre, at der bliver holdt den fornødne afstand, er lokalet indrettet med 13 faste arbejdsstationer. Afgrænsningen af arbejdsstationerne er markeret med tape på gulvet og de tilhørende borde, og holdene må selvsagt ikke møblere om. Staffelierne skal blive stående i arbejdsstationen.

Man bør i videst muligt omfang blive på sin arbejdsstation, og ved nødvendig færden i lokalerne skal man holde afstand.

 

Nye og skærpede regler for hygiejne

Der er opsat skilte med klare regler for, hvordan vi i fællesskab begrænser smittespredningen. Vi giver hermed den enkelte holddeltager et øget ansvar for, at vi i fællesskab kan begrænse smittespredningen efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  Bestyrelsen vil hermed indskærpe, at disse regler SKAL overholdes – de er en betingelse for, at vi kan passe på hinanden, og vi forventer at alle bidrager positivt til, at vi kan lave en sikker genåbning.

 

Åbent fra mandag den 22. juni

Vi kan således åbne for alle Billedskolens normale aktiviteter fra mandag den 22. juni.

Alle holdene har mindst en undervisningsgang til gode fra forårsprogrammet, og de aftaler selv med underviseren, hvornår det skal afvikles. Ny undervisning på formiddagsholdene kan aftalers til at starte fra den første uge i september. I forhold til sæsonbetalingen har bestyrelsen besluttet, at holdene kan planlægge yderligere 3 undervisningsgange.

Det aflyste kursus i grafik for viderekomne afvikles den 5. og 6. november. Tilmelding som sædvanligt 14 dage før.

Weekendkurser foråret 2021 er under planlægning og vil fremgå af folderen og hjemmesiden i begyndelsen af august.

 

På bestyrelsens vegne

Margit Balle Hansen

Formand